شماره تماس
 ۰۲۱۲۶۸۰۴۱۸۰
نیروگاه های خورشیدی در سال 2018

نیروگاه های خورشیدی در سال 2018

بازار نیروگاه های خورشیدی در سال 2018 با رشد اندکی در عرصه بین المللی همراه بود. هرچند که همین رشد کم نیز سبب شد شد تا برای اولین بار رکورد افزایش تولید توان بیش از 100 گیگاوات (آفگرید و آنگرید) ثبت شود. توان تجمعی با افزایش 25 درصدی به حداقل 505 گیگاوات رسیده که این عدد نسبت به توان مجموع 15 گیگاواتی در دهه­ ی میلادی گذشته قابل توجه می باشد.

انرژی خورشیدی چیست؟

انرژی خورشیدی چیست؟

سلول‌های خورشیدی، وسایلی برای تبدیل انرژی خورشید تابیده شده به زمین هستند. قبل از اینکه به بررسی مکانیزم عملکرد سلول‌های خورشیدی بپردازیم، لازم است کمی در رابطه با ماهیت و شرایط انرژی خورشیدی و امواج رسیده از خورشید به سطح زمین اطلاعاتی کسب کنیم. در این مقاله، با هم مروری بر ویژگی‌های آنچه از خورشید به زمین می‌رسد، خواهیم داشت.

نیروگاه خورشیدی ۳/۵ مگاواتی دهشیر

نیروگاه خورشیدی ۳/۵ مگاواتی دهشیر

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) : در ادامه مشارکت بخش خصوصی برای احداث نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر در کشور ، نیروگاه ۳/۵ مگاواتی دهشیر یزد پس از نیروگاه های خورشیدی ۱۰ مگاواتی نور در اشکذر ، ۱۰ مگاواتی پژواک در اردکان و ۱۰ مگاواتی غدیر در مهریز استان یزد با سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی و یک سرمایه گذار آلمانی صورت گرفته است.