مکسان بهترین تیم تهیه تجهیزات را داشته و پروژه را با توجه به هزینه‌های نیاز مشتری بهینه سازی می‌کند. مکسان تنها با تولید کنندگان تراز اول جهانی همکاری میکند و از به اتمام رسیدن به موقع پروژه مطابق جدول زمان بندی اطمینان حاصل می‌کند.
تیم ما از افراد با کسوت صنعت تجدیدپذیر تشکیل شده است. ما رابطه عمیقی با تامین کنندگان برتر تجهیزات خورشیدی از طریق پروژه‌های متعددمان بدست آورده‌ایم که ما را قادر به ارائه راه‌کارهای نوآورانه با قیمت تمام شده قابل رقابت و بالاترین سطح کیفیت می‌سازد.

  • خرید تجهیزات
  • انتخاب پیمانکاران فرعی
  • بازرسی، حمل و نقل تجهیزات
  • بازرسی و کنترل تجهیزات در سایت