با تکیه بر تکنولوژی‌های سطح بالا، مکسان به صورت حرفه‌ای و در دراز مدت به کنترل پروژه‌های خورشیدی با تمرکز بالا بر بالاترین سطح انرژی دریافتی می‌پردازد. تیم تعمیرات و نگهداری ما از راه دور به همراه کارکنان محلی کنترل روزانه و نگهداری و مراقبت از سایت را انجام میدهند.
مکسان با تکیه بر تخصص فنی و سازمانی‌اش و تجربه قابل توجهی که در کارهای عملیاتی دارد طیف جامعی از خدمات بهره برداری تا نگهداری را به مالکان نیروگاه ارائه میکند. مکسان در سامان دهی کامل عملیات O&M برای اطمینان از امن و کارآمد بودن نیروگاه و مدیریت کارآمد تعمیرات ناگهانی و برنامه ریزی شده تجربه دارد. به عنوان یک پیمنکار برای EPC و O&M برای سرمایه گذاران عمده نیروگاه، مکسان خدمات کم نظیری را از ساخت و ساز تا بهره برداری ارائه میدهد.
مکسان تجربه‌ی قابل توجهی در زمینه سرویس‌های تعمیر و نگهداری نیروگاه در تمام طول عمر آن به مشتریان منتخب بین المللی دارد.