مکسان با داشتن کارکنانی متخصص و باتجربه در زمنیه مهندسی، ارائه دهنده خدمات مهندسی شایسته و عملی می‌باشد. ما همچنین با ارائه برنامه ریزی لجستیک، مدیریت تامین و منابع انسانی از اجرا و نظارت دقیق بر روند ساخت نیروگاه مطابق با بالاترین استانداردهای روز دنیا اطمینان حاصل خواهیم کرد.