طراحی و مهندسی

مکسان ارائه دهنده حرفه‌ای‌ترین خدمات طراحی و مهندسی

راه‌اندازی و نگهداری

تیم تعمیر و نگهداری مکسان، از راه دور عملکرد سیستم را کنترل می‌کند

ساخت و ساز

نصب و راه اندازی حرفه‌ای توسط تیم باتجربه مکسان.

کنترل پروژه

همراهی مطمئن در توسعه پروژه‌های خورشیدی

نصب پروژه‌های کلید در دست

مهندسی کامل پروژه شامل تمام بخش‌های اصلی نیروگاه

خرید و تهیه تجهیزات

تهیه بهینه‌ترین تجهیزات متناسب با نیاز کارفرما

مدیریت پروژه

مکسان همواره بهترین خدمات را با توجه به شرایط مخصوص به هر پروژه ارائه می‌دهد

مدیریت مالی

مکسان با ارائه پیشنهادهای مالی مختلف، به ارتقاء پروژه کمک می‌کند